plan na 2016

1.

luty

.
fot. Tadeusz Ratecki

12 lutego 2016 | 19.00

Sztuka fugi
Dawid Lorenc / Marcin Masecki

Powodem spotkania tych dwóch artystów była improwizacja Steve'a Paxtona do Wariacji Goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha. Marcin Masecki wydał płytę zawierającą interpretację innego utworu Bacha – Sztuki fugi, która w swej ciężkiej i z pozoru niezróżnicowanej strukturze różni się od barwnej struktury Wariacji... Punktem wyjścia współpracy Masecki/Lorenc jest Sztuka fugi i jej współczesne interpretacje, równocześnie dźwiękowe i ruchowe (we wzajemnym wpływaniu na siebie), ale także improwizacja.

.
.

www-male-Mazurki

13 lutego 2016 | 19.00

Mazurki
Marcin Masecki / Kaya Kołodziejczyk / Małgorzata Haduch / Ilona Trybuła / Agnieszka Kryst / Paweł Grala

Wybrzmiały już echa Konkursu Chopinowskiego, na którym Mazurki były szczególnym sprawdzianem zrozumienia i interpretacji muzyki Mistrza.

Mazurki, ludowa forma muzyczna i taneczna, w wykonaniu Marcina Maseckiego i tancerzy (Kai Kołodziejczyk, Małgorzaty Haduch, Ilony Trybuły, Agnieszki Kryst, Pawła Grali) to rezonans współczesnych wrażliwości, kiedy relacje tańca i muzyki dawno straciły swoją niewinność.

W czasach, gdy nic nie jest proste, spotkanie muzyki ludowej i tańca obiecuje radosny, szczery i głęboki kontakt tych rzeczywistości, ale z pozycji osób żyjących na początku XXI w., żyjących TERAZ.

.


2.

maj

.
charmatz-3

5 maja | 19.00

(bez tytułu) (2000)
Boris Charmatz / Tino Sehgal

(bez tytułu) (2000) stworzone w 2000 roku jest pracą teatralną Tino Sehgala stworzoną na zakończenie dyskursu z materią teatru, przed przejściem w inny obszar twórczości artytycznej. Muzea zamiast przedmiotów zaczęły wystawiać ludzi, reżyserowane sytuacje, rozmowy, spotkania i w efekcie otwierać oddziały performansu, tańca i teatru. Na wiele sposobów opisuje początek relacji artysty ze sztukami wizualnymi i ich rolą w rozwijaniu społeczeństwa. Pokazuje taniec XX wieku w sposób teatralny, przenosząc praktyki choreograficzne i związane z nimi obrazy ciała w muzealny porządek estetyczny. Dzięki temu możemy zastanowić się wspólnie, jaki mógłby być świat, gdyby system wartości społeczeństwa był tworzony przez taniec i choreografię? Co, jeśli obecność i transformacja poszczególnych działań, a jednoczesność tworzenia i dekonstrukcji tańca oraz choreografii byłyby modelem organizacji społeczeństwa?

Interpretacja Borisa Charmatza po 15 latach od premiery spektaklu pozwoli na uwspółcześnienie refleksji sprzed lat poprzez kody i wpływy najnowszych prac wizualnych Tino Sehgala.

.
.

zorka-wollny-resonance2

6 maja | 20.00

pokazy filmów

Kompozycja na 12 aktorów i budynek Lido
Wszystkie imiona
Resonance Assembly – Composition for Factory
Zorka Wollny

Kompozycja na 12 aktorów i budynek Lido – seria mini-koncertów, epizodów muzyczno-choreograficznych, z których każdy odnosi się do innego rodzaju pracy. Razem z aktorami Teatru Nowego i członkami chóru Chorea reżyserka stworzyła krótkie kompozycje dźwiękowe, wykorzystując przedmioty i środowisko audialne budynku. W nieczynnej dawnej przestrzeni produkcyjnej sola, duety i działania grupowe rezonują z historią budynku i ucieleśniają współczesną, rozproszoną strukturę pracy.

Wszystkie imiona – dokumentacja koncertu/performansu zrealizowanego w Bunkrze Sztuki w Krakowie w 2016 r. Występują Chór „Camerata” w Wieliczce, pod dyrekcją Izabeli Szoty, oraz Artystyczny Zespół Estradowy Pieśni i Tańca, Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Krakowie, pod dyrekcją Alicji Pater.

Resonance assembly – dokumentacja koncertu/performansu zrealizowanego w opuszczonej Fabryce w lipcu 2014 roku w Berlinie.

.

czerwiec

www-male-Shiftability

2 czerwca | 19.00

Shiftability
Anna Nowicka / Maria F. Scaroni / Hermann Heisig / Jule Flierl / Adam Świtała

Piątka tancerzy działających na berlińskich i warszawskich scenach, zaproszonych do współpracy improwizacyjnej, rozwija praktykę skoncentrowaną wokół zagadnienia zmienności. Artystów interesuje eksploracja różnych poziomów świadomości, uważności i performatyki: poruszanie się pomiędzy tym, co rzeczywiste a wyobrażone, pomiędzy tańcem a bezruchem, bawienie się emocjonalnością, fizycznością, znaczeniem gestów i kompozycją przestrzenno-czasową. Jak performer może czerpać ze wszystkich dostępnych mu narzędzi twórczych w celu wykreowania niepowtarzalnego, różnorodnego, estetycznie nieskrępowanego krajobrazu, do którego zaprasza widza? Piątka niezależnych choreografów wykorzystuje to zagadnienie jako pretekst do radosnej, pełnej ciekawości i fantazji eksploracji improwizacyjnej.

.


3.

październik

www-male-Wylinka

13 października | 19.00

Wylinka
Marysia Stokłosa / Magda Ptasznik / Izabela Szostak / Wojciech Pustoła

Materią spektaklu „Wylinka” jest to, co istnieje pomiędzy trójką performerów – sposób, w jaki są razem. Początkiem jest folia. Jej obecność łączy performerów, wyznacza zadania. Dzięki niej mogą przeżyć doświadczenie posiadania wspólnej skóry. Ostatecznie tę funkcję przejmuje ruch. Ruch pozwala zacierać granice między tym, co moje, a tym co na zewnątrz, to on tworzy wspólnotę tempa i kształtu. Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem było zainteresowanie tematem końca świata i rozpadu. Jednym z pierwszych obrazów, które zapoczątkowały ten proces, było zdjęcie rzeźby Maurizio Cattelana z 2008 roku - dziewięciu ciał leżących pod białym materiałem, które wprowadziło do pracy folię. W „Wylince” nie śmierć czy koniec w dosłownym znaczeniu są ważne, ale dramatyczne przejście pomiędzy różnymi etapami w życiu. Pod wpływem przeżyć nie umieramy naprawdę, a świat się nie kończy, tylko stopniowo uczymy się działać w nowym porządku, który staje się nowym światem.

.
.

www-male-Forerunner

13 października | 20.00

Forerunner
Julyen Hamilton

Najnowszy spektakl artysty, który gościł już wcześniej na festiwalu sic!. Julyen Hamilton jest kluczową postacią dla współczesnego tańca improwizowanego, stworzył wyjątkową metodę i koncepcję, tworzenia tańca w czasie rzeczywistym. Na scenach całego świata obecny od ponad 30 lat, mistrz improwizacji, tancerz, nauczyciel, poeta i muzyk, który zdobył sobie ogromną sympatię i uznanie uczniów i widzów podczas swojego pobytu u w Polsce. Urodził się i wychował w Anglii. Swój warsztat tancerza/choreografa kształtował w Londynie w latach 70., w okresie radykalnych zmian społecznych. Od 1990 roku stworzył ponad 100 solowych prac, które były pokazywane na całym świecie. Regularnie uczy w wielu ośrodkach tańca na całym świecie. Podczas swojego pobytu Julyen Hamilton poprowadzi również mistrzowskie warsztaty.

.
.

14 października | 19.00

Kobro
Ilona Trybuła / DJ Lenar

Ruchowe odniesienie i interpretacja twórczości rzeźbiarki, artystki wizualnej – Katarzyny Kobro. Spektakl, dla którego inspiracją są rzeźby Kobro i jej koncepcje czasoprzestrzeni. Przedstawienie pełne racjonalnego, konceptualnego ruchu. Dotyczy przestrzeni kształtowanej dźwiękiem, ciała kształtującego przestrzeń, kształt i formę, która nabiera znaczenia dopiero w momencie zaistnienia. Lenar, zainspirowany ruchem eliptycznym rzeźb Katarzyny Kobro i ich usytuowaniem w przestrzeni, komponuje muzykę działającą w przestrzeni dookólnej. Twórcy projektu podążają tym samym za słowami artystki twierdzącej, że „rzeźba jest jedynie formą wypuszczoną w przestrzeń, bez psychologii, bez opowieści” – kiedy zyskuje swoje właściwe życie. Spektakl powstał na zamówienie MSN w Łodzi w ramach wystawy Przyjdźcie, pokażemy wam co robimy

.
.

www-maledata-noise

14 października | 20.00

DATA_Noise
Kasper T. Toeplitz / Myriam Gurfink

Projekt muzyczny Kaspera T. Toeplitza i Myriam Gurfink to kompozycja stworzona przez syntezację dźwięków elektronicznych, bez użycia sampli, bez znalezionych dźwięków, bez nagranych pól dźwiękowych, przeznaczona do grania na żywo przez komputer jako główny instrument. Komputer kreuje i modyfikuje dźwięki, używając różnych technik takich jak transformacja czy syntezacja. Jedną z nich jest obecność i działanie tancerki, widzianej przez różnego rodzaju czujniki. Jej ruch ma działanie destrukcyjne na zachowanie tworzącego muzykę komputera. Pomimo użytej w spektaklu zaawansowanej technologii, jest to projekt bardzo cielesny i nasycony życiem.