Shiftability / Zmienność

Anna Nowicka / Maria F. Scaroni / Hermann Heisig / Jule Flierl / Adam Świtała

2 czerwca 2016 | godz. 19.00

I tak oto znowu się spotykamy, tym razem w Warszawie. Nasze drogi przecinały się wielokrotnie. Pracowaliśmy dla siebie, ze sobą, na sobie, obok siebie… staraliśmy się być w tym samym projekcie, bezskutecznie. Jesteśmy kolegami z pracy, współpracownikami, twórcami, kuratorami, partnerami w dyskusji, sąsiadami, współlokatorami, przyjaciółmi i bliźniakami. Śnimy te same sny. Jesteśmy ciekawi siebie i możliwości, jakie oferuje improwizacja. Chcemy ją rozciągnąć, złamać, wykręcić, zwalczyć, wytrwać w niej, wywrócić do gory nogami, całkowicie rozpuścić i przemienić, podążać za nią i oddać się jej. Wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia i wyuczone zasady, wszystkie pytania, które mamy prowadzą nas odważnie w nieznane.


Piątka tancerzy działających na berlińskich i warszawskich scenach, zaproszonych do współpracy improwizacyjnej rozwija praktykę skoncentrowaną wokół zagadnienia zmienności. Artystów interesuje eksploracja różnych poziomów świadomości, uważności i performatyki: poruszanie się pomiędzy tym, co rzeczywiste a wyobrażone, pomiędzy tańcem a bezruchem, bawienie się emocjonalnością, fizycznością, znaczeniem gestów i kompozycją przestrzenno-czasową. Jak performer może czerpać ze wszystkich dostępnych mu narzędzi twórczych w celu wykreowania niepowtarzalnego, różnorodnego, estetycznie nieskrępowanego krajobrazu, do którego zaprasza widza? Piątka niezależnych choreografów, których drogi w przeszłości wielokrotnie się przecinały, wykorzystuje to zagadnienie jako pretekst do radosnej, pełnej ciekawości i fantazji eksploracji improwizacyjnej.